Nejčtenější blogy
Seriozní výzkum (1017944x)
Tohle je seriozní, ale pon?kud nechutný výzkum. Slab?ím ?aludk?m nedoporu?uji.:-)))

Dovoz auta z EU + registrace (40707x)
Pokud si chcete dovézt ojeté vozidlo z n?kterého státu EU, zde je návod jak na to...

Fotky z Bruselu (24095x)
Brusel nemám moc rád, ale pár p?kných fotek se tam ud?lat dá...

Profesionální nahá? (18171x)
Mark Roberts je fakt machr. Vid?lo ho nahého víc lidí, ne? t?eba Dolly Buster :-)))

Jak správn? soulo?it ve sklep?... (15463x)
Pokud nevíte, jak se správn? soulo?í ve sklep?...

?koda Smart (14094x)
?koda Smart je úplná novinka, ale vy ji? m??ete vid?t prototyp...

Kupte si notebook Asus a u?ijte si reklamace (13210x)
Nikdy jsem si nemyslel, ze Asus produkuje b?hvíjakou kvalitu, nicmén? jediný autorizovaný servis Asusu v ?R doká?e z "pom?rn? rozumné koup?" ud?lat no?ní m?ru.

AAA Auto - prodejte své auto za babku (12712x)
O AAA Auto jsem nem?l nikdy valné mín?ní, sly?el jsem o nich samá negativa a? jsem si kone?n? ud?lal zku?enost sám...

Tublaciducus (12337x)
aneb my? vyvoraná :-)

12 typ? mu?? na WC (11616x)
Typy mu?? podle toho, jak se chovají na WC...

Kdo je vlastn? pirát silnic? (8933x)
Aktuáln?.cz zve?ejnilo video, ze kterého se nám má ud?lat ?patn?! Zase dal?í pirát! Ale který z adept? to je???

Co ?e?tí ?idi?i neumí (10651x)
Pár kilometr? u? jsem v ?ivot? najel a vid?l spoustu dopravních p?estupk? a prasáren, ale zde bych se cht?l v?novat spí?e obecným nedostatk?m ?eských ?idi??.

"Obrendovaná" auta - dobrá nebo ?patná reklama?? (5128x)
N?které firmy investují do brendování svých aut pom?rn? slu?né finan?ní prost?edky, ale jsou investované dob?e??

O nervózní Kate?in?... (5531x)
Jedna zku?enost z N?mecka, jak mi p?i?la mailem...

AAA Auto - prodejte své auto za babku (12712x)
O AAA Auto jsem nem?l nikdy valné mín?ní, sly?el jsem o nich samá negativa a? jsem si kone?n? ud?lal zku?enost sám...

Dovoz auta z EU + registrace (40707x)
Pokud si chcete dovézt ojeté vozidlo z n?kterého státu EU, zde je návod jak na to...

Corvette Lingenfelter - Tuning jak se pat?í... (6351x)
Tak tohle je vá?n? chuťovka...

Chcete koupit smrad z Trabantu? (5707x)
Pokud se vám stýská po starých ?asech, kdy na silnicích jezdily Trabanty...

?patné parkování - co s tím? (5845x)
Pokud n?kdo parkuje na míst?, které je vylo?en? nevhodné, dá se to snadno ?e?it...

?koda Smart (14094x)
?koda Smart je úplná novinka, ale vy ji? m??ete vid?t prototyp...

Jízda na ?ervenou po Praze (10519x)
Policie pr?b??n? sleduje jízdu na ?ervenou, tak?e piráti silnic na tom budou stále h??...

Maserati GranSport (7852x)
Tenhle sporťá?ek sice je?t? není na trhu, ale u? te? se m??ete mrknout, co to bude za?...